دوره های حضوری

کودکان و نوجوانان

خانه نارون برای کودکان و نوجوانان برنامه ای اختصاصی متناسب با شرایط سنی و علایق و روحیات آنها را تنظیم کرده است که هم اکنون در حال برگزاریست. با مطالعه ی تقویم آموزشی سال جاری می توانید برای ثبت نام در دوره های فارسی آموزی برنامه ریزی کنید.

دوره های حضوری
بزرگسالان

دوره های فارسی آموزی بزرگسالان در سه مقطع نوآموز ، مقدماتی و پیشرفته برگزارمی شود. دربعضی از این دوره ها موضوعات به صورت تک جلسه ای چیده شده تا گروه های متنوعی از علاقه مندان زبان فارسی، فرصت حضور در خانه نارون را پیدا کنند.

ِآموزش مجازی
زبان فارسی

آن دسته از علاقه مندان زبان فارسی که به هر دلیلی امکان شرکت در دوره های حضوری را ندارند و یا  با هدفی خاص یادگیری زبان فارسی را دنبال می کنند میتوانند از طریق این وبسایت با گزینه های متنوع آموزش فارسی به صورت مجازی آشنا شوند.

Notebook
چهارچوب آموزشی
خانه نارون

بخش آموزش فارسی خانه نارون، با مطالعه و تحقیق بر روی استانداردهای آموزشی زبان در ایران و اروپا و با در نظر گرفتن چهارچوب های اسناندارد آموزش فارسی ، چهارچوب آموزشی خود را در سه دوره سنی کودک و نوجوان و بزرگسال تنظیم نموده است. جدول زمانی آموزش فارسی را به صورت خلاصه از

 دریافت کنید.

لطفا پیام بگذارید!

 

خانه نارون

Keferloherstraße 129,

80807 München

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com