برنامه های گروهی

فعالیت های گروهی متنوعی در خانه نارون برگزار می‌شود که در ادامه قابل مشاهده اند. تاریخ و نحوه برگزاری این برنامه ها از طریق این وبسایت و کانال تلگرام خانه نارون اعلام می‌شوند.

به زودی در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

سفره ایرانی
جام قهرمانی بازی های ایرانی

به زودی در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

لطفا پیام بگذارید!

 

خانه نارون

Keferloherstraße 129,

80807 München

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com